Participanten

De Coalitie Laak bestaat naast haar bestuur en programmateam ook uit participanten, deze vormen de ‘linking pin’ binnen de eigen organisaties. Momenteel telt de Coalitie Laak 10 participanten:

DM5I_B6YueuOssLwW9pyYYpj7TEsMbZDwV8TWCcH608

UuQHOm8GuStMUSBEzoyMjqx08wrIAc7rHwAXrRchyZA

WSzIKKQW13Fh8bu0pXg-28V9xvB0erNqaV-QiosjlBA

Haagse Hogeschool

ED_wB3p4hipVn4cgP3nesoY7Hg1zrFDuWCebedko9GU

8jFkxmJsw6gq-kt4oBJb4ITwsRgZoQPZdFN5PRIPcOI

wNR1ccgFT5pd4ejxssf-DD8cdRv1OuC1VBii2lGRcbo

tNOLX5p0iFEDRHESHPU4flhjX6UIS6O8MlOSIa1pbSw

JxN4HrAxUa9RMUHRxRRpHptv4KL1vYlrsVO3WhK0-QM

De participanten dragen financieel bij aan de Coalitie Laak en  vormen de ‘aanjaaggroep’. De aanjaaggroep heeft tot taak de project ideeën uit te voeren. Naast deze organisaties maakt de Coalitie Laak ook graag gebruik van haar netwerk, zoals onderstaande organisaties:

download

ZV7zbGRWx8-KsQgn0YaFUjpXN_2LC4mvPGVRVD1Nu8o