Jurienne Hollaar

"Wij willen het meeste uit stadsdeel Laak halen"

Dit willen wij met onze participanten bereiken

• Projecten met elkaar op te zetten, door te ontwikkelen en waar zinvol ze blijvend als werkwijze te implementeren;
• Gebruik te maken van de inzet en de expertise van studenten voor het doen van onderzoek, uitvoering van concrete innovatieve projecten en het doen van stages in de wijk. Inzet en verbetering van praktijkgestuurd onderwijs dat zich uitdrukt in het werken aan relevante opgaven in de wijk;
• Afstemming te bewerkstelligen van de veelheid aan initiatieven en projecten in de wijk van ons als coalitiepartners effectiever worden gerealiseerd;
• In te zetten op bewonerszelfbeheer in de wijk;
• Waar mogelijk in te zetten op het verkrijgen van alternatieve financiering uit fondsen e.d.