Verbinders

De verbinders dragen financieel bij aan de Coalitie Laak en vormen de ‘aanjaaggroep’. De aanjaaggroep heeft tot taak de project ideeën uit te voeren.

Netwerk Coalitie Laak

Naast de verbinders zijn er ook ander organisaties die meehelpen om Coalitie Laak en de projecten verder te ontwikkelen