Wat heeft de Coalitie Laak tot nu toe bereikt?

Tijdens de maandelijkse leden bijeenkomsten wordt er structureel kennis gedeeld met professionals uit de wijk en nieuwe coalities gevormd! Netwerk, weten van elkaars activiteiten en uitdagingen is de basis van een goede verbinding. Dit heeft onder andere het volgende opgeleverd: 4 Ateliers, 2 specifieke wijkbijeenkomsten met meer dan 150 bezoekers die 200 matches hebben gemaakt. […]