Wijkpark Cromvliet

Samen met de bewoners van Molenwijk is een nieuw ontwerp gemaakt voor het Cromvlietplein en omliggende straten. Dit is nu een gebied met veel asfalt, hekken en brede stoepen. In het nieuwe ontwerp wordt het een groot wijkpark. Bedacht en gebouwd door en voor bewoners en ondernemers uit Laak. De werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd en afgerond.

Het gaat om het gebied tussen de Noordpolderkade en de Trekvliet, en tussen de Laakkade en de Ketelstraat. Hierbinnen ligt het Cromvlietplein.

Ontwerpen met bedrijven en bewoners

Medewerkers van Buro Sant en Co, de gemeente en Coalitie Laak zijn in 2017 en 2018 de wijk ingegaan. Samen met bewoners hebben zij een mogelijk ontwerp voor het plein en de straten gemaakt. Er zijn onder andere bewonersavonden georganiseerd en veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Onderdelen uit het ontwerp zijn in 2018 en 2019 verder uitgewerkt.
Ruim 30 bedrijven uit onder andere stadsdeel Laak hebben zich met hulp van de gemeente georganiseerd in een ‘bedrijvenpoule’. Deze bedrijven werken onderdelen uit het ontwerp uit en voeren de werkzaamheden op straat uit. Dit doen zij zoveel mogelijk samen met bewoners. Speciale aandacht is er onder andere voor het stimuleren van de economie en werkgelegenheid in Laak.

Cromvlietplein meer park

Molenwijk kan volgens het ontwerp groener, verkeersveiliger en leefbaarder worden. En het Cromvlietplein meer een wijkpark, waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten, scholen en verenigingen activiteiten kunnen organiseren en bewoners kunnen wandelen en zitten. Door al het extra groen wordt de wijk op warme dagen minder heet en wordt het regenwater beter opgevangen en afgevoerd. Zo is dit deel van de stad beter voorbereid op veranderingen in het klimaat.